Tikanga

 • Regions: For regions that were unable to hold their regional competitions due to COVID restrictions, please complete your competitions by 25th February, 2022. All Regions will follow the criteria that was set for Conference 2021.
 • Kura If you need clarification of any rangatahi competing at the national competition, please email competitions@mwwl.org.nz

Kaupapa

 • Tātau Tātau.
 • Atawhaitia te tamaiti, ko te tipu a te tamaiti, koira anō te tipu o Aotearoa.
 • Mehemea ka moemoeā ahau, ko ahau anake. Mehemea ka moemoeā tātau, ka taea e tātau.
 • Whaia te iti kahurangi i runga i te tika, te pono me te aroha.
 • Te whakamanawa me te whakamana i ngā wāhine Māori me o ratau whanau.
 • Te Ropu Wāhine Māori Toko i te Ora – He aha kei tua?

Kaupapa

 • Ki uta ki tai, kia matatū.
 • I runga i te whakaaro Māori, pō te ao, ao te pō, kare i tua atu.
 • He aha te mea nui o te ao? Ko te oranga pai o te tangata.
 • Ma wai Te Ropu Wāhine Māori Toko i te Ora e kawe?
 • Ka ora te reo me ngā toi Māori ma te ako me te maimoa. Kei reira ngā tikanga Māori.
 • Me aro koe ki te hā o Hineahuone.
 • Kei moumou, Māori mā!

Junior

E Tipu e Rea - Junior Girl

E Tipu e Rea

Junior Girl

10-12 years

Presented by Tairawhiti at the Whanganui Conference in May 1979

E Tipu e Rea - Junior Boy

E Tipu e Rea

Junior Boy

10-12 years

Presented by Tairawhiti at the Whanganui Conference in May 1979

Intermediate

Ngahirakarangi Busby

Ngahirakarangi Busby

Intermediate Girl
13-15 years

Presented by the whanau of Ngahirakarangi Busby at the Tainui Conference in 1998

Te Atatu Branch Award

Te Atatu

Branch

Intermediate Boy
13-15 years

Presented by the Te Atatu Branch at the Tainui Conference in 1998

Senior

Dame Miraka Szazy Award

Dame Miraka Szazy

Senior Girl

16 years and over

Presented by Taitokerau members at the Whangarei Conference in 1977

Tu Hikitia Award

Tu Hikitia

Senior Boy

16 years and over

Presented by Mr Graham Latimer (now Sir) at the Gisborne Conference in 1978

Te Kani Trophy

TE ROPU WAHINE MAORI TOKO I TE ORA

Jacqui Te Kani Memorial Trophy
Aggregate – Highest Scoring Region

SPONSORED BY:

Te Tāhuhu o Te Mātauranga